Norges ledende e-læringsportal

2500+ fag-artikler

fagartiklerNorges største samling fag-artikler på universitet og høyskolenivå.

Les våre fag-artikler

Artikkelserier

ArtikkeelserierArtikkelserier som gjør at du kan lese artiklene våre som en elektronisk lærebok.

Våre artikkelserier

E-bøker

e-bøkerLast ned artikkelseriene som en ebok (PDF, Epub m.fl.) og les dem offline.

Våre e-bøker

SISTE NYTT!

verdi-endirng

Å endre eksisterende verdigrunnlag er ikke gjort over natten og kan ikke gjøres gjennom å utvikle noen enkle markedsføringskampanjer for de ansatte.
Verdier

I dagligtale benyttes begrepet verdi ofte om det som vi oppfatter som ”det gode”. Begrepet verdi står for: "Alt det som er verdifullt for menneske".
Sosiale og moralske normer

På hvilken måte påvirker våre normer vår atferd? I denne artikkelen finner du svarene på dette.
Lærende organisasjonskultur

En gjennomgang av hvordan vi går frem for å studere organisasjonskulturen.
verdibudsjett

En gjennomgang av hva du som leder må huske på hvis du ønsker å ta i bruk verdibasert ledelse i din virksomhet.

SISTE NYTT FORTSETTER....

De tre mest grunnleggende verdier i menneskers liv er i følge forskere innen verdibasert ledelse egenverdet, fornuften og formålet.

Hvilke verdier og normer vi legger til grunn for å avgjøre om en handling er moralsk og etisk riktig er noe vi lærer av omgivelsene våre gjennom sosialisering fra vi blir født til vi dør.

Er å utvikle en visjon mot noe som tar sikte på å forbedre, gjerne mål som går utover rene organisatoriske mål, f.eks.økt lønnsomhet.

De valgte verdiene skal være betydningsfulle for flest mulig, dette medfører at de derfor kan være uspesifikke eller vage.

Klassisk betinging er 1 av 3 grunnleggende metoder for læring. Prinsippet om klassisk betinging kommer fra Ivan Pavlov. En russisk fysiolog

MEST LEST:

Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

Ethvert problemstilling kan angripes enten ved hjelp av en induktiv eller deduktiv fremgangsmåte. Her ser vi på forskjellen.

Åtte faser for gjennomføring av organisatoriske endringer basert på Kotters egne erfaringer og oppfatninger fra næringslivet.

Disse omkostningene vil variere fra bedrift til bedrift avhengig av hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne.

Et forskningsdesign er en overordnet plan over hvordan man skal gå frem for å løse prosjektet, med detaljerte planer for operasjonaliseringen.