Norges største e-læringsportal innen merkantile fag

 

Under finner du våre sist oppdaterte artikler.

ForskningsprosessenVerdien av alt forskningsarbeid er avhengig av hvor dyktig man er og hvilken kunnskap som legges til grunn når prosjektet blir utformet og gjennomført.
Hva er systemanalytisk verdiledelse?En helhetlig ledelseteori som ser på virksomheten som et system som konstant jobber for å beholde en likevekttilstand.
Rammeverket (pyramiden) i systemanalytisk verdiledelseSAVL bygger på en pyramide som er premissleverandøren for systemet som skaper virksomhetens verdier. Denne pyramiden består av tre rammer.
Mintzberg`s 5 sektors logo - strukturelle konfigurasjoner (organisasjonstrukturer)Hvilke strukturelle konfigurasjoner kan du velge mellom når du skal konfigurere din organisasjonsstruktur?
Systemet i systemanalytisk verdiledelseMed systemet menes summen av alle verdiaktiviteter, koblinger og samhørighetsforhold mellom dem i virksomheten.
Virtuelle organisasjonsformerEn gjennomgang av hva en virtuell organisasjon er, hva som kjennetegner dem og hvilke fordeler og ulemper som finnes.
Strukturelle problemer i organisasjonenHvilke strukturelle problemer og dilemmaer vil du kunne møte på når organisasjonsstrukturen skal utformes?
Suksessgrensesnittet - grensesnittet mellom organisasjon- og informasjonstrukturenGrensesnittet mellom virksomhetens organisasjons- og informasjonstruktur kalles "suksessgrensesnittet", da det avgjør virksomhetens fremtid
Organisasjonskart og organisasjonsformHva er et organisasjonskart og hvilke organisasjonsformer finnes? Hva bør man tenke på?
Gruppestrukturer i organisasjonsstrukturenMesteparten av arbeidet og beslutningene som tas i organisasjonen tas i små grupper og ikke på organisasjonsnivå.
Organisasjonstruktur - Mange ulike strukturelle konfigurasjoner å velge mellomEt grovskille går mellom tradisjonelle og virtuelle organisasjonsstrukturer som er tilpasset de nye digitale og hybride-verdikjedene
Formelle krav til ledelsen av organisasjonstrukturenNår det gjelder den strukturelle organiseringen av toppledelsen står man ikke like fritt, som man gjør i struktureringen under toppledelsen.
Hvilke påvirkningsfaktorer avgjør valg av organisasjonstruktur?Forhold som kan påvirke organisasjonen og som organisasjonstrukturen må ta hensyn til.
InformasjonsstrukturEn gjennomgang av hva en informasjonstruktur er og hvilke 3 del-systemer som inngår i informasjonstrukturen..
Organisering av eksternt markedsapparat og salgsorganisasjonenHvordan gå frem for å organisere det eksterne markedsapparatet og/eller salgsorganisasjonen?
StrukturEn struktur er en oversikt over det ønskede mønsteret av aktiviteter, forventninger og idéutveksling, mellom ledere, ansatte og kunder.
OrganisasjonsstrukturHva er en organisasjonstruktur og hvorfor trenger enhver virksomhet en organisasjonstruktur?
VerdiskapningsprosessenViser hvordan virksomheten skaper sine kundeverdier ved å integrere de fire øvrige dimensjonene i systemet til systemanalytisk verdiledelse til en verdiskapningprosess
Styring og kontrollperspektiv1 av 5 kjerner i ledelseteorien. Viser hvordan virksomheten bør bygge opp sine styrings- og kontrollsystemer for å sikre en stabil kurs
Læring og vekstperspektivetHvordan lærer virksomheten av sine handlinger og hvordan bruker virksomheten denne lærdommen til å tilpasse seg stadig hurtigere endringer i markedet?
SupportperspektivetTar for seg alt virksomheten foretar seg som ikke er direkte knyttet til den operative kjernen eller markeds enheten.
Kapital og ressurser1 av 5 perspektiver i prosessperspektivet, og tar for seg hvordan virksomheten skaper og forvalter sine økonomiske verdier (kapital).
TeknologiGrensesnittet mellom mennesker og teknologi i virksomheten står sentralt i IKT-strategien.
Menneskene - organisasjonens viktigste ressursMenneskene er 1 av 5 dimensjoner i prosessperspektivet som skaper virksomhetens kundeverdier. Her ser vi litt nærmere på hva dimensjonen innebærer.
KundeperspektivetTar for seg alt virksomheten gjør for å markedsføre, selge, levere og følge opp leveransen av markedstilbudet til sine kunder

Introduksjon til organisasjon og ledelse
Studieteknikk