Norges største e-læringsportal innen merkantile fag

 

Under finner du våre sist oppdaterte artikler.

ScenarioEn analyse som tar utgangspunkt i fremtiden (f.eks. år 2025), for så å beskriver den utviklingen som har skjedd fra i dag til dette tidspunktet.
DELPHI - metodenEn metode som kjennetegnes av at man prøver å kombinere kunnskap og vurderinger for å komme frem til en sannsynlig bilde av fremtiden.
Styringsverktøy i systemanalytisk verdiledelseStyringsverktøyene vi benytter oss av innen systemanalytisk verdiledelse er vist i modellen under, og må leses i sammenheng med retningslinjene vi gav for styring- og kontrollper...
Styring og kontrollperspektiv1 av 5 kjerner i ledelseteorien. Viser hvordan virksomheten bør bygge opp sine styrings- og kontrollsystemer for å sikre en stabil kurs
ProsessperspektivetOmfatter alt virksomheten foretar seg for å skape kundeverdier og gjøre sitt markedstilbud tilgjengelig for sin målgruppe
LæringskulturEn kultur som lærer av handlinger, med det mål å forbedre verdiskapningprosessen eller skape nye kundeverdier, gjennom å etablere mye verdier, normer og artefakter.
Organisasjonskultur, også kalt bedriftskulturDe mønstrene av meninger, verdier, normer, roller, skikker o.l. som forteller medlemmene hvem de er, og hvordan de gjør saker og ting.
Hva er en prosess og hvilke prosesser finnes?En prosess er en systematisk rekke av handlinger som transformerer noe (input) til et sluttresultat (output)
Kvalitet, kvalitetstap og kvalitetssystemEn gjennomgang av disse to begrepene og betydningen av totalkvalitet i organisasjonsutviklingen og styringen av virksomhetens prosesser.
TalentutviklingAlle organisasjoner trenger "nytt blod" fra tid til annen. Å utvikle en innovativ lærende organisasjon starter ved rekrutteringen av medarbeiderne.
Læring og vekstperspektivetHvordan lærer virksomheten av sine handlinger og hvordan bruker virksomheten denne lærdommen til å tilpasse seg stadig hurtigere endringer i markedet?
Benchmarkingen strukturert læringsprosess som har potensial til å heve kvaliteten, effektiviteten og opplevelsen av en prosess eller kundeverdi
InnovasjonsformerEn gjennomgang av hvilke former for innovasjoner som finnes.
OrganisasjonsutviklingMed organisasjonsutvikling menes prosessen med å endre organisasjonen gjennom strukturering, opplæring eller optimalisering av arbeidsoppgavene
KriseledelseEn gjennomgang av begrepet og hva kriseledelse i praksis går ut på.
EFQM modellen ( European Foundation of Quality Management )EFQM ( European Foundation of Quality Management ) er et kvalitetssikringsverktøy som kobler strategisk planlegging og kvalitetssikringsarbeid sammen.
Vekst mål og vekststrategiVekst målet angir om virksomheten ønsker å vokse, stabilisere seg eller redusere sin eksponering i et bestemt marked. Vekststrategien forteller hvordan dette vekstmålet skal n...
Vekst gjennom oppkjøp og fusjonEn av de vanligste måtene å vokse på er gjennom oppkjøp og fusjonering med en eller flere konkurrerende virksomheter. Selv om en slik strategi kan gi både en rask og kraftig ...
Viktige kjennetegn ved lærende organisasjoner14 kjennetegn på en lærende organisasjon, og betydningen av disse kjennetegnene.
Lærende organisasjonEn organisasjon som har en kultur, systemer og lederstil som motiverer sine medarbeidere til å lære av sine handlinger, dele lærdommen og bruke den til å løse fremtidige utfor...
Viktige verdiskapningprosesserEn gjennomgang av de viktigste del-prosessene i verdiskapningprosessen som skaper virksomhetens produkter og tjenester.
Total kvalitetsledelse (TQM)En ledelsesform i en organisasjon, fokusert på kvalitet, som baserer medvirken fra alle medarbeidere og der langsiktig suksess tilstrebes ved å oppnå kunders tilfredshet og ford...
VerdiskapningsprosessenViser hvordan virksomheten skaper sine kundeverdier ved å integrere de fire øvrige dimensjonene i systemet til systemanalytisk verdiledelse til en verdiskapningprosess
Resultatmål for selvstendige resultatenheterResultatmål for avdeling, prosjekt, enkeltperson eller andre enheter med aktiviteter som kan isoleres fra andre for å måle deres resultater i en målperiode
Resultatmål for selskaperHvordan måle og vurdere resultatene (prestasjonen) til en virksomhet, en divisjon, avdeling eller andre enheter i en organisasjon?

Introduksjon til organisasjon og ledelse
Studieteknikk