Norges største e-læringsportal innen merkantile fag

 
Kjetil Sander

Kjetil Sander, Ansvarlig redaktør

«Kunnskap er makt» og «ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på.» Derfor har jeg samlet samle all faglitteraturen du trenger på ett sted, slik at du raskt og enkelt skal finne den kunnskapen du er på utkikk etter.

De første 5 artiklene kan du lese gratis. Deretter må du betale kr. 129.- for 1 år ubegrenset tilgang til alle våre drøye 2.000 fagartikler på høyskole/universitetsnivå.

Siste artiklerArtikkelserier
Corporate Governance (selskapsledelse)En gjennomgang av Corporate Governance modellen som bør benyttes når forretningsplanen skal skrives.
ForretningsstrategiEn strategi som trekker opp kursen og angir hovedaktivitetene som skal benyttes for å nå forretningsmålet. Kartet som viser veien til målet.
Strategiske retninger for den strategiske kjernenEn gjennomgang av hvilke strategiske retninger den strategiske kjernen kan velge i følge Porter.
Porters generiske konkurrentstrategierPorter sine 3 generiske strategier for å skape varige konkurransefortrinn for en virksomhet i et marked.
KonkurransefortrinnEffekten man får ved å besitte og utnytte en eller flere ressurser eller en kompetanse som gir virksomheten viktige fordel(er) i konkurransen med andre virksomheter.
ForretningsplanForretningsplanen er et overordnet rammeverk for forretningsvirksomhetens fremtidige kurs og strategi. Den angir hvilke langsiktige og kortsiktige mål virksomheten skal n&ari...
ForretningsmålMens forretningsideen, visjonen og misjonen er kvalitative mål virksomheten skal jobbe langsiktig mot, angir forretningsmålet hvilke kvantitative mål som skal nås innen utgange...
Forretningsplanens del-planerSkal forretningsplanen lykkes kreves det at vi utvikler 6 del-planer som tar for seg hvert av perspektivene i virksomhetens system.
Due diligenceEn ekstern analyse for å se virksomheten med nye øyne for å avdekke strategiske styrker og svakheter internt, samt muligheter og trusler eksternt
SituasjonsanalyseSituasjonsanalysens formål er å gi et bilde av virksomhetens strategiske situasjon og hvilke strategiske muligheter og trusler som finnes i markedssystemet, den strategiske kjern...
Anbefalt planleggingmodell for forretningsplanenEn planleggingmodell som viser hvilke elementer som normalt bør inngå i en forretningsplan, og hvordan planleggingsprosessen bør gjøres.
ForretningsmodellMens en forretningside forklarer HVA virksomheten gjør, beskriver en forretningsmodell kort HVORDAN virksomheten: dekker behov og skaper, leverer, og fanger opp verdier.
Økonomiplan (Kapital og ressursplan)En angivelse av virksomhetens kapitalstruktur og planlagt finansiering, samt hvilket kapitalbehov og ressurser virksomheten har og vil trenge i fremtiden for å realisere forretnin...
ProsessplanNoe av det viktigste i en forretningsplan er hvordan selskapet har tenkt å produsere markedstilbudet sitt. Hvordan skal produksjonen legges opp? Hvilke innsatsfaktorer skal benytt...
Forretningmodellens skalerbarhetSkalerbarhet referer til muligheten for å skape økonomisk vekst i virksomheten ved at grensekostnaden per ekstra kunde eller enhet blir redusert.
Verdiskapningprinsipp4 mulige prinsipper: profittmaksimering, omsetningmaksimering, kostnadoptimalisering og non-profit prinsippet. Hva er forskjellen?
Forretningside og visjonForretningsideen angir hvorfor bedriften ble startet og beskriver hva som gjør den så unik at det er verdt å jobbe i den, samtidig som den angir hvorfor kundene skal velge akkur...
OmdømmeVirksomhetens image, profil, rykte og posisjon i målgruppens bevissthet. I denne artikkelen ser jeg på den strategiske verdien av omdømme.
VerdigrunnlagetVerdiene er stjernene vi styrer etter. Verdiene handler om alt det vi ønsker å ta vare på, arbeide for eller verne om på i en eller annen sammenheng.
VerditilbudetVerditilbudet er alle forhold som kunden legger vekt på før-, under- og etter kjøp av et produkt eller tjeneste.
Finansierings - og soliditetsanalyserDette er analyser som prøver å avdekke kundens anskaffelse og anvendelse av kapital, dens finansieringstruktur og dens evne til å tåle tap.
RentabilitetsanalyserMed rentabilitet mener vi avkastning på den kapital som er investert i selskapet. Rentabilitet er m.a.o. et lønnsomhetsmål
SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)Hva er en SOFT-analyse eller SWAP-analyse eller SWOP analyse som nyere markedsføringsteori ofte omtaler denne analysen som? Hvordan gjennomføre en slik analyse, og hv...
PrognoseringHvordan utvikle en prognose i forbindelse med en situasjonsanalyse?
DiamantanalyseDiamantanalysen er en analyse av virksomhetens eksterne arbeidsbetingelser på et makronivå, og er egnet til å kartlegge bedriftens strategiske posisjon i et langtidsperspektiv.

Klikk på en av artikkelseriene under for å lese våre artikler som en «lærebok».
Artikkelseriene er pedagogisk og logisk bygd opp, slik at neste artikkel bygger videre på hva du lærte i den forrige artikkelen. Etter å ha lest hele artikkelserien skal du så sitte igjen med et helhetlig oversiktsbilde av emne du nettopp leste. 
Markedsføring:

Konkurransevirkemidler:

Kommunikasjon:

Salg:

Markedsforskning:

 

Ledelse:

Corporate Goverment:

Psykologi, sosiologi og antropologi:

Møte og forhandlinger:

IT og Internett:

Annet:

Systemanalytisk Verdiledelse:

Planlegging:

Økonomi:

Håndbok i Studieteknikk
Introduksjon til organisasjon og ledelse