Norges største e-læringsportal innen merkantile fag

 

Under finner du våre sist oppdaterte artikler.

Ledelseteoriens epistemologiSV-ledelsens ontologi bygger med andre ord på hermeneutikk, som er den strake motsetning av positivismen.
Rammeverket til SV-ledelseSV-ledelse bygger på 3 rammer/pyramider som er premissleverandøren for systemet som skaper virksomhetens verdier.
Tilbakemeldingens betydning i endringsprosessenForskning viser at tilbakemelding fyller en rekke behov både for individer og for organisasjonen i forhold til: forbedret ytelse, redusert usikkerhet, forbedret selvbilde og med h...
Råd og prinsipper for endringsledelseSkal man lykkes med de store endringsprosessene, må man også ha en forståelse av den menneskelige siden av endringsledelse. Herunder selskapets kultur, verdier, mennesker og adf...
Endringer og social accounts og prosedyrerettferdighetHva er sosial accounts og prosedyrerettferdighet, og hvilken betydning har dette for endringsprosessen i virksomheten?
Drivkrefter og motkrefter i organisasjonen avgjør endringsprosessenStyrkeforholdet mellom drivkrefter og motkrefter avgjør om det skjer endringer. Kreftene manifesterer seg gjennom menneskene som er for eller mot endring.
Reaksjoner i endringsprosessenHvilken sammenheng er det mellom hva endringslederen kommuniserer og reaksjonene hos endringsmottaker?
Intern kommunikasjon i endringsprosessenHvilken betydning har intern kommunikasjonen i endringsprosessen, og hvilke kommunikasjonskanaler bør benyttes?
Visjonens betydning for endringenEn gjennomgang av hvilken betydning en klar endrings visjon har for endringsprosessen.
Hvordan motivere ansatte til å gjøre endringer?En gjennomgang av hvordan man kan motivere ansatte til å ta del i en endringsprosess, basert på dagens motivasjonteorier.
EndringsmodellerEn gjennomgang av hvilke endringsmodeller som finnes og hvilke som er mest egnet brukt i endringsledelse
Hvordan endre en organisasjon?En gjennomgang av prinsippene du må følge hvis du ønsker å foreta en større eller mindre forandring i virksomheten.
Strategi O / ”bottom-up”Strategi O har en ”bottom –up” tilnærming som bygger på dette med involvering og innovasjon nedenfra i organisasjons systemet.
Strategi E / ”top-down”Strategi E blir sett på som en rasjonell prosess, hvor den formelle toppledelsen identifiserer et behov for endring og utarbeider en løsning som de videre implementerer
EndringsledelseEndringsledelse er å lede individer, grupper eller organisasjoner gjennom en endringsprosess, fra en nåværende til en ønsket fremtidig tilstand
Hvorfor er det vanskelig å gjøre endringer i en organisasjon?Selv om forandringer er like naturlig som livet selv, vil organisasjonmedlemmene ofte kjempe i mot forandringene med nebb og klør. Forandring fryder ikke
OrganisasjonsutviklingMed organisasjonsutvikling menes prosessen med å endre organisasjonen gjennom strukturering, opplæring eller optimalisering av arbeidsoppgavene
Introduksjon til systemanalytisk verdiledelseEn ledelseteori som introduserer en femte fortolkningsrammen som går på tvers av Bolman & Deal sine fire fortolkningsrammer
Teoretisk referanseramme for SV-ledelseEn gjennomgang av den teoretiske forankringen til SV-ledelse.
SV ledelse ser på virksomheten fra et fugleperspektivSV-ledelse er en holiolistisk (helhetlig) ledelsesfilosofi som ser på virksomheten og dens utfordringer fra et fugleperspektiv
Bygger på diakron analyser (tidsstudier): Dagens- og morgendagens situasjon ses i lys av gårdagenFor å forstå dagens og morgensdagens utfordringer må situasjonen ses på i et historisk perspektiv, da morgendagen er en forlengelse av idag
Systemteori og KybernetikkEn gjennomgang av hva som ligger i begrepene systemteori og kybernetikk som utgjør kjernen i systemanalytisk verdiledelse.
Slik setter du opp et Balanced ScoreCardEnhver virksomhet er unik, og det finnes derfor ingen fasit på hvordan man best designer og implementerer en balansert styringsmodell. Det er likevel en del fellestrekk som går i...
Styringskort (målekort)Et styringskort oppsummerer målhierarkiet i et BMS-opplegg i form av en tabell hvor alle målene og innsatsene som understøtter resultatene fremgår
Strategikart (Balanced ScoreCard)Et strategikart er et rammeverk som prøver vise hvilke sammenhenger som finnes mellom de ulike perspektivene i balansert målstyring, også kalt Balanced ScoreCard.

Håndbok i Studieteknikk
Introduksjon til organisasjon og ledelse