Norges største e-læringsportal innen merkantile fag

 
Kjetil Sander

Kjetil Sander, Ansvarlig redaktør

«Kunnskap er makt» og «ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på.» Derfor har jeg samlet samle all faglitteraturen du trenger på ett sted, slik at du raskt og enkelt skal finne den kunnskapen du er på utkikk etter.

De første 5 artiklene kan du lese gratis. Deretter må du betale kr. 129.- for 1 år ubegrenset tilgang til alle våre drøye 2.000 fagartikler på høyskole/universitetsnivå.

Siste artiklerArtikkelserierNyheter fra IKTnytt.noNyheter fra Aksjemarkedet.com
direkte-indirekte-kostnader

Direkte- og indirekte kostnader

For en bedrift som produserer/selger flere produkter er det en viktig del av kostnadsanalysen å finne frem til hvilke kostnader ...
Read More
budsjett

Variable kostnader

Når kapasiteten er bygd opp og produksjonen/salget startet, påløper nye kostnader for at det skal være mulig å utnytte kapasiteten ...
Read More
kalkulasjon

Kostnad – utgift – utbetaling

Hva er forskjellen på en kostnad, utgift og utbetaling?Mange bruker begrepene kostnad, utgift og utbetaling om hverandre som om de ...
Read More
bedok36

Vinningsoptimal produksjonsmengde

Vinningsoptimal produksjonsmengde er:Den produksjonsmengden som gir bedriften størst mulig overskudd/profitt. Den enkleste måten å finne denne produksjonsmengden på er å ...
Read More
differanseinntekt

Grenseinntekt og differanseinntekt

GrenseinntektPå samme måte som grensekostnaden viser hva det koster å produsere én ekstra enhet av en vare, viser grenseinntekten hvor stor inntekt ...
Read More
inntekt

Bedriftens inntekter (næringsinntekt, omsetning, salg, profitt)

Bedriftens inntekter, også kalt: næringsinntekt, virksomhetens inntekt, omsetning eller salg,er summen av de  pengene virksomheten får fra sine kunder ved at ...
Read More
forventingteori

Inntekt

Inntekter har sitt mot begrep i kostnader, og brukes i dagligtale for å angi hvor mye penger vi har fått ...
Read More
Påvirkningsfaktorer for læringen

Studieteknikk og læringsteorier – «læren om å lære»

Læring kan defineres som:”Prosessen hvor mennesker tilegner seg kunnskap, erfaring, vaner, reaksjoner og konsekvenser fra sanseinntrykk som de anvender i ...
Read More
oversikt

Skaff deg oversikt over pensum

Mange gjør den feilen at de nærmer seg en lærebok på samme måte som en leser en hvilken som helst ...
Read More
Planlegg studiene

Studieteknikk: Planlegg studiene

Planlegg det du skal lese! Det er faktisk viktig. Du skal gjennom et studium som antakelig er på flere tusen sider.Skal ...
Read More
ferdighetsfag

Studieteknikk: – kunnskapsfag vs. ferdighetsfag

Hvordan man lærer, og hvor fort man lærer er avhengig av hva du skal lære. Vi skiller her mellom:Kunnskapsfag - ...
Read More
sosiale-kostnader

Beregning av sosiale kostnader

I budsjettsammenheng eller i forbindelse med kalkulasjoner, vil du kunne ha behov for å beregne "sosiale kostnader" for dine arbeidstakere.Disse ...
Read More
Følelser

Emosjoner (følelser)

En emosjon er en følelse, og betegner vår subjektive reaksjon på opplevelser som angår oss.Definisjon:Emosjoner er noe som oppstår når ...
Read More
balanced-scorecard

Balansert målstyring

Balansert målstyring eller "balanced scorecard" som er den engelske betegnelsen blir av Havard University fremstilt som det største fremskrittet de siste ...
Read More
systemet i systemanalytisk verdiledelse

Systemet i Systemanalytisk Verdiledelse

Systemet til virksomheten omfatter alt fra virksomhetens bygninger, infrastruktur, maskiner, utstyr til systemene og menneskene i virksomheten.Rundt systemet ligger virksomhetens strategiske ...
Read More
lederstiler

Systemanalytisk ledelse

Systemanalytisk Verdiledelse er tilhenger av å ha et fleksibelt forhold til den formelle lederstilen, slik at lederne kan velge den ...
Read More
systemanalytisk-verdiledelse modell

Hva er systemanalytisk verdiledelse?

Systemanalytisk Verdiledelse er et helhetlig ledelse-, planlegging- og styringsverktøy for ledere, utviklet av Kjetil Sander. Systemanalytisk Verdiledelse er ingen ny ledelseteori, men en ...
Read More
induktiv-deduktiv design

Induktiv vs. deduktiv studier

Det finnes to måter å tenke logisk på, nemlig induksjon og deduksjon. Begge fremgangsmåtene brukes av oss alle, bevisst eller ...
Read More
kostnader

Bedriftens totale kostnader

En virksomhet sine totale kostnader kan i prinsippet beregnes på to måter. Enten ved å summere alle direkte- og indirekte ...
Read More
Arv og miljø

Arv og miljø

En sentral diskusjon blant forskere i ulike i fag er i hvor grad utviklingen vår blir bestemt av arv eller ...
Read More
gap-modellen

Gap-modellen

Modellen består av fire gap, i tillegg til kundegapet, som alle representerer en trussel for bedriftens totale leveransekvalitet. Modellen kan ...
Read More
klesdrakt-personlig-salg

Jobb-berikelse og jobbutvidelse

Herzbergs tofaktorteori ledet fram til et viktig arbeidsmiljøprogram kalt jobb-berikelse. Jobb-berikelse kan defineres som systematiske programmer for å tilføre arbeidet ...
Read More
ettikk-kart

Etikkens grunnlagsproblemer (meta-etikk)

Etikkens grunnlagsproblemer regnes også ofte til meta-etikken, og omfatter spørsmål av typen:Hva er godt og ondt, riktig og uriktig, menneskelig oppfinnelser ...
Read More
etikk-og-moral

Konsekvensialisme (konsekvensetikk) og teologiske teorier om moral og etikk

Konsekvensetikken, eller konsekvensialismen fokuserer på konsekvensene av en handling. Strategier og handlingsvalg må vurderes ut fra de konsekvenser de respektive ...
Read More
deskriptiv-etikk

Deskriptiv etikk

Deskriptiv etikk er den delen av etikken som undersøker hvilke moralske verdier som fins i befolkningen og hvor utbredt de er.Mens den normative etikkens oppgave er å ...
Read More
Immanuel-Kant

Etikkens historie

Etikken har, som mye av vestens filosofi for øvrig, sine røtter i  antikk gresk filosofi. Antikkens moralfilosofi var spesielt opptatt av ...
Read More
dydsetikk

Dydsetikk

Nyeste typen etikk, men søker tilbake til AntikkenHevder at dydsbegrepene er fundamentale i moralenMoralske dommer over karakteregenskaper ligger til grunn ...
Read More
navigasjonshjulet-moral-etikk

Moral og etikk

Etikk og moral er to begreper som til daglig brukes om hverandre (Christoffersen 2005:14). Usikkerheten i språkbruken viser seg når ...
Read More
designprosess

Hva er et forskningsdesign, og hvordan velge riktig forskningsdesign?

Når man har kommet frem til en god og presis problemdefinisjon, er neste oppgave å lage et forskningsdesign. Dette stadiet ...
Read More
dagsorden

Dagsordenfunksjon

Pressen har i lang tid hatt en viktig rolle når det gjelder å bestemme hvem som skal få slippe til med ...
Read More
Klikk på en av artikkelseriene under for å lese våre artikler som en «lærebok».
Artikkelseriene er pedagogisk og logisk bygd opp, slik at neste artikkel bygger videre på hva du lærte i den forrige artikkelen. Etter å ha lest hele artikkelserien skal du så sitte igjen med et helhetlig oversiktsbilde av emne du nettopp leste. 

Siste nytt fra IKTnytt.no

Har du et WordPress nettsted kan du i prinsippet gjøre ditt nettsted fler-språklig på to måter: [...]

Å lage gode navigasjonsmenyer i WordPress har for meg alltid vært en stor utfordring og er det forts [...]

Er du en av dem som ennå mangler et nettsted og lurer på hvilke sider som er absolutt nødvendig å ha [...]

Alle som har et nettsted har problemer med spammere som kommer med sine roboter for å poste spam i d [...]

En gjennomgang hva du må gjøre for å gjøre ditt WordPress nettsted søkemotorvennlig. [...]

Hackere er et konstant problem og ofte kan det være vanskelig å bli kvitt dem. Selv når du har avdek [...]

Mange glemmer dessverre å søkemotoroptimalisere sine bilder, noe som redusere trafikken og interesse [...]

En gjennomgang av hva du bør gjøre for å øke hastigheten til dine WordPress sider. [...]

WordPress er i utgangspunktet ikke en søkemotoroptimalisert publiseringsløsning, men heldigvis finne [...]

For å unngå at uvedkommende skal kunne bryte seg inn på ditt nettsted eller utnytte det til spamming [...]

Ønsker du å inkludere et tillegg som viser værmeldingen for området du bor i på dine sider? [...]

Å implementere en quiz i nettsidene er en svært effektiv måte å samle inn brukernes synspunkter på v [...]

Alle nettsteder trenger et non-follow tillegg installert for å tilføre editoren mulighet til å marke [...]

Alle blogger, magasiner, nettaviser og andre nyhetssider bør ha et tillegg som viser relaterte artik [...]

Hvilke tillegg til WordPress er de beste hvis du ønsker å lage et passordbeskyttet område som krever [...]

For at alle sidene til et nettsted skal bli funnet i søkemotorene må nettstedet levere inn et sitmap [...]

Det er mye arbeid som ligger bak et nettsted. Sørg derfor alltid å ha en backup av hele ditt nettste [...]

Et produktomtale tillegg er en plugins som er spesielt lagt for å samle inn og vise produktomtaler f [...]

Hvilke tillegg til WordPress er de beste for å integrere nettsidene med de sosiale mediene? [...]

Hvilke tillegg er de beste plugins for å lage et kontaktskjema som settes inn i WordPress på et ønsk [...]

Siste nytt fra aksjemarkedet.com

Historisk sett er det ingen annen langsiktig investering som gir deg en høyere avkastning enn langsi [...]

Basert på gjennomgangen av kapitalverdimodellen (CAPM) kan vi beregne avkastningkravet til egenkapit [...]

En gjennomgang av hvordan du beregner ulike avkastningskrav som ikke er knyttet til egenkapitalen el [...]

Produktnyheter kan påvirke aksjekursen i stor grad, lenge før kvartalsresultatene som bekrefter elle [...]

Normalt blir det store kursendringer når det blir kjent at et selskap skal kjøpe opp ett annet eller [...]

Å følge med på hvor mye de ulike selskapene i en bransje investerer i FoU kan dermed gi en god indik [...]

Ved at formasjonene dannes av en samling av støtte- og motstandsnivåer som oppstår som en følge av k [...]

Volum kan måles i antall kroner eller eventuelt i antall aksjer som blir omsatt. Ser man på volumet [...]

Teorien omhandlet aksjemarkedets sammenheng med de grunnleggende økonomiske forretningsbetingelsene. [...]

Mønster refererer til bølgemønstre eller formasjoner, mens forhold er nyttig for å måle bølger [...]

De matematiske handelsmetodene gir en objektiv visning av prisaktiviteten. Det hjelper deg å bygge o [...]

Kontinuitetsmønstre indikerer en pause i en trend, noe som tyder på at den forrige retning vil gjeno [...]

Støtte og motstand er et av de verktøyene som oftest blir brukt i teknisk analyse. Psykologi samt ti [...]

Når du ser på et diagram, er det flere faktorer som du bør være klar over når det gjelder hvordan de [...]

Trend er det viktigste konseptet i teknisk analyse, og brukes for å definere den generelle retningen [...]

Dett er 1 av 10 artikler i serien Teknisk analyseHva er teknisk analyse? Teknisk analyse går ut på å [...]

egnskapet skal kort sagt vise samtlige økonomiske transaksjoner en virksomhet har, og består i praks [...]

En gjennomgang av hvordan man går frem for å plukke ut enkeltaksjene som skal inngå i aksjeportefølj [...]

En investeringsstrategi er egentlig ikke noe annet enn et sett med regler som du følger, for å gjenn [...]

Stop-loss er en regel for når man skal avslutte en investering som vender seg mot deg [...]

Håndbok i Studieteknikk
Introduksjon til organisasjon og ledelse
Plugin by:aAM