Norges største e-læringsportal innen merkantile fag

 

Under finner du våre sist oppdaterte artikler.

InteressentkartSkal gi svar på: Hva gjør virksomheten, hvilke interessenter blir berørt av virksomheten, hvilken relasjoner finnes mellom dem og hvilken form for kommunikasjon krever dette?
AIDAS - modellenAIDAS - modelle er verdens eldste kommunikasjonsmodell og viser hvilke kommunikasjonseffekter som må overvinnes i all kommunikasjon for å nå et definert kommunikasjonsmål.
KommunikasjonsmålAngivelse av hvilke mål markedskommunikasjonen til virksomheten skal jobbe mot for å hjelpe virksomheten til å nå sitt markedsmål.
Virkemiddelstrategi (promotion-mix, også kalt virkemiddel-miks)Mens oppgavestrategien forteller hvilke kommunikasjonsoppgaver kommunikasjonplanen skal løse, angir virkemiddelstrategien hvilke kommunikasjonvirkemidler som skal benyttes for å ...
MerkepyramidenMerkepyramiden er mye brukt for å definere kommunikasjonsmål i merkevarestrategier, da den viser hvilke dimensjoner merkevarebyggingen jobber på for å skape de ønskede "kunde-...
KjennskapspyramidenKjennskapspyramiden er en kommunikasjonsmodell som måler kjennskapen til en virksomhet, merke eller produkt.
KommunikasjonsplanHva er en kommunikasjonsplan og hvordan gå frem for å utforme en? Her får du oppskriften.
Markedskommunikasjon En definisjon av begrepet og en gjennomgang av nøkkelkomponentene i definisjonen.
Plakat og trafikkreklameOmfatter boards, buss- og trikk reklame. Samt butikk og parkeringshus plakater.
RadioreklameRadio er kun avhengig av det talte ord. Det gjør det mulig å gjøre andre ting mens man hører på radioen. Dette forholdet gjør at store grupper mennesker betrakter radio som e...
KinoreklameKinoreklame er regnet for et kvalitativt sterkt medium (Høye reaksjonsegenskaper). Mediet gir mulighet til å fortelle hele historien og å demonstrere varen.
TV-reklameFjernsynet regnes som et primær medium, da media-kanalen dekker over 80% av befolkningen i uka, og er uten tvil det massemedium folk flest bruker mest til på, sammen med Internet...
VideoVideo i sin opprinnelig form brukes ikke lenger. I dag brukes begrepet om digitale filer. I denne artikkelen omtales video som media-kanalen som ikke lenger er i bruk
Hva må du vurdere? (medievurdering)Hva må du vurdere i din medievurdering for å komme frem til den optimale medie-mix?
UkepresseFordeler og ulemper med ukepresse og andre periodiske tidsskrifter som reklamemedium.
FagpresseFordeler og ulemper ved bruk av fagpresse som reklamemedium.
Reaksjonsegenskaper Mediets evnen til å fremkalle en reaksjon hos mottakerne.
Avisene (Dagspressen)Fordeler og ulemper ved avisene (Dagspressen) som et reklamemedium.
Oppsummering av mediautviklingenEt kort sammendrag av media utviklingen - fra de trykte mediene til dagens digitale medier.
De digitale mediene (den historiske utviklingen)Det siste teknologiske paradigmeskiftet som har påvirket mediemarkedet er overgangen fra bruk av analoge til digitale signaler.
De analoge mediene (den historiske utviklingen)De analoge mediene
De grafiske mediene (den historiske utviklingen)En gjennomgang av den historiske utviklingen til de grafiske mediene i Norge.
Fra trykte medier til Internett (Medienes historiske utvikling)Fra trykkpresse til Internett (Medienes historiske utvikling)
Hvordan bygge opp argumentasjonen i budskapet?Råd og tips om hvordan du skal bygge opp argumentasjonen i et skriftlig budskap.
Hvilke ulike typer budskap finnes?Budskapene i massemedia kan deles inn i to hovedgrupper; «faktastoff» og «fiksjon». Ved å kombinere fakta og fiksjon får vi «faksjon».

Introduksjon til organisasjon og ledelse
Studieteknikk