Norges største e-læringsportal innen merkantile fag

 

Under finner du våre sist oppdaterte artikler.

Verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk)Hva er verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk), og hva er forskjellen mellom disse to kommunikasjonsformene?
Eksempel på stillingsinstruks / funksjonsbeskrivelseTenk stillinginstruks for daglig leder, etter modellen jeg beskriv i forrige artikkel. Kan brukes som mal.
Skatt og skattetrekkSkatt er økonomiske ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag. Her ser jeg på norske skatteregler.
Tariffavtale, tariffoppgjør og lønnsoppgjørEn tariffavtale er en lønnsavtale mellom arbeidstakere og arbeidsgiver(e) om lønns- og arbeidsvilkår eller andre arbeidsforhold.
Tvang som incitamentTvang refererer til det å tvinge noen ved vold, trusler eller andre utilbørlige midler til å påvirke noen på en slik måte at han eller hun handler under tvang.
Inherente incitamenterDet foreligger inherente drivkrefter når individer utfører en prestasjon fordi de regner opplevelsen av prestasjonen i seg selv som en belønning.
Lønn og lønnsystemerHva er lønn og hvilke lønnsystemer finnes? Hva kjennetegner dem? Her prøver jeg å besvare spørsmålene.
ReiseutgifterDet finnes helt bestemte regler for håndtering av reiseutgifter. Slurv kan her fort koste både selskapet og arbeidstakeren dyrt.
NaturalytelserVerdsettelsen av naturalytelsene kan skjer på tre måter: etter sats, arbeidsgivers fastsettelse eller likningskontorets verdsettelse.
Forskuddstrekk, påleggstrekk og utleggstrekkEn kort gjennomgang av reglene for forskuddstrekk, påleggstrekk og utleggstrekk i Norge.
IncitamentHva er et incitament og hvilke typer incitamenter finnes?
Normative incitamenter (internaliserte- og sosiale incitamenter)Normative incitamenter omfatter både de drivkreftene som stammer fra ønsket om å tilhøre en gruppe og de drivkreftene som kommer fra vurderinger, normer og idealer.
Materielle incitamenterDe mest brukte incitamentene er de materielle. Årsaken til at de er mye brukt, skyldes at det er påvist en vesentlig sammenheng mellom innsats og økonomisk belønning.
Belønning og belønningssystemerHvordan bruke belønninger og belønningssystemer for å motivere og styre organisasjonsmedlemmenes atferd?
Ferie og feriepengerEn gjennomgang av hvilke lover og regler som gjelder for ferie og feriepenger i Norge.
Hva er arbeidsgiveravgift?Alle som har ansatte i sin tjeneste, plikter å betale arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn, feriepenger og evt. annen avgiftspliktig godtgjørelse.
Beregning av sosiale kostnaderDisse omkostningene vil variere fra bedrift til bedrift avhengig av hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne.
Beregning av arbeidsgiveravgiftBeregning av arbeidsgiveravgift
Sykdom, sykepenger og permisjonNår ansatte blir syke, må arbeidsgiver dekke sykepenger de første 16 dagene av sykefraværet (den såkalte "arbeidsgiverperioden"). Etter dette overtar folketrygden kostnadene.
Innberetting og betaling av arbeidsgiveravgiftArbeidsgiveravgiften forfaller til betaling hver annen måned. Året deles altså i 6 terminer.
Stillingsinstruks (stillingsbeskrivelse / funksjonsbeskrivelse)En stillingsbeskrivelse angir stillingens ansvar/oppgaver og organisasjonsmessig plassering (Hva som forventes av vedkommende!)
Grunnverdier i verdibasert ledelseEgenverd, formål,fornuft og tillit - 4 grunnverdier i all verdibasert ledelse. Her går jeg kort igjennom disse verdiene.
MerkeverdikjedenEn gjennomgang av verdikjeden for merkevarer, også kalt merkeverdikjeden.
MerkepyramidenMerkepyramiden viser sammenhengen mellom de forskjellige merkeassosiasjonene – og illustrerer hva det er merkeleverandøren kan påvirke
Merkeassosiasjoner og assosiasjonsnettverkEn gjennomgang av begrepene, hvor det vektlegges bruk av assosiasjoner i merkevarebyggingen og merkets kjerne.

Introduksjon til organisasjon og ledelse
Studieteknikk